Strona główna Kontakt
USŁUGI INFORMATYCZNE
INFORMATYKA ŚLEDCZA
KAMPANIE LINKÓW SEM
POZYCJONOWANIE SEO
TESTY PENETRACYJNE
 
USŁUGI PRAWNE I FINANSOWE
POSTĘPOWANIE PRZEDSĄDOWE
POSTĘPOWANIE
SĄDOWE I EGZEKUCYJNE
CZYSZCZENIE BILANSU
FORMY WSPÓŁPRACY
 
INFORMATOR
PROCEDURA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
PORADY
ZAKUP PORTFELA ARS S.A.
ALGORYTM ZADŁUŻENIA WZGLĘDEM ARS S.A.
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
NUMER KONTA BANKOWEGO
 
O FIRMIE
O FIRMIE
KONTAKT
 
Witamy!
Formy współpracy w zakresie kompleksowego zarządzania wierzytelnościami

Szanowni Państwo, Podstawowym założeniem jest profesjonalne podejście do każdej powierzonej nam sprawy. Posługujemy się wyłącznie metodami zgodnymi z prawem i zasadami fair play, a naszym największym atutem jest znajomość zasad psychologii i konsekwencja w działaniu. Nasze metody odciążają klienta od konieczności zajmowania się sprawami mającymi drugorzędne znaczenie z punktu widzenia polityki i celów firmy, pozwalając skupić aktywność i zasoby przedsiębiorstwa na głównych zadaniach. 

Oferta współpracy: Przedstawiamy ofertę, która pozwoli zapoznać się
z charakterem naszej działalności.
Możemy zaproponować trzy formy współpracy: czynną windykację, kupno "utraconych" wierzytelności i raporty wywiadowni gospodarczej.
Przedstawiamy trzy typy umów:

  • pełnomocnictwo;
  • cesja warunkowa;
  • cesja bezwarunkowa (zakup wierzytelności).

UMOWA CZYNNEJ WSPÓŁPRACY
Polega na objęciu naszą opieką operacji pomiędzy Państwem a Waszymi klientami oraz zapewnia możliwość korzystania z naszej pomocy w zakresie: 
możliwości dochodzenia należności od dłużników na preferencyjnych warunkach, sporządzania pism procesowych i pozasądowych w Państwa imieniu, sporządzania raportów na temat spływu należności, poszukiwania majątku dłużnika w celu przygotowania do postępowania egzekucyjnego, przygotowania wniosku do komornika i nadzorowania jego działań, udostępniania informacji objętych jawnością z naszej bazy danych, oraz możliwości użytkowania pieczątki z informacją o przekazywaniu dochodzenia należności do COMANDY Sp. z o.o. w przypadku nieterminowej zapłaty:

NIEUISZCZENIE ZAPŁATY
W TERMINIE OKREŚLONYM
W F-VAT SPOWODUJE
PRZEKAZANIE SPRAWY
DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI
DO FIRMY
COMANDY Sp. z o.o.

Jedną z zalet Umowy Czynnej Współpracy są obniżone stawki procentowe, które naliczane są od skuteczności działań, a także dowolność przy przekazywaniu zleceń. Proponujemy umowę próbną, podczas której chcielibyśmy wykazać się skutecznością i jakością obsługi.

PRZELEW WIERZYTELNOŚCI
Przelew wierzytelności (cesja) - jest to umowa pomiędzy Państwem (cedentem) a osobą trzecią (cesjonariuszem), czyli np. naszą firmą, w której to umowie przelewają Państwo przysługującą im do tej pory wierzytelność na podmiot kupujący. Przedmiotem przelewu może być każda wierzytelność pieniężna lub niepieniężna. Cesja jest bardzo skutecznym instrumentem, daje duże umocowanie w kontakcie z dłużnikiem.

RAPORTY WYWIADOWNI GOSPODARCZEJ
Na Państwa życzenie możemy dostarczać cennych informacji o firmach, które mogą stać się potencjalnymi kontrahentami. Rozwój handlu oraz powstawanie nowych rynków sprawiają, że odpowiednia informacja stanowi podstawę każdej decyzji. Mamy nadzieję, że będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa pytania już na bezpośrednim spotkaniu. Pozwoli to pokazać inne zalety naszych produktów i metod, które z założenia charakteryzują się dużą płynnością i elastycznością w zawieraniu umów.