Strona główna Kontakt
USŁUGI INFORMATYCZNE
INFORMATYKA ŚLEDCZA
KAMPANIE LINKÓW SEM
POZYCJONOWANIE SEO
TESTY PENETRACYJNE
 
USŁUGI PRAWNE I FINANSOWE
POSTĘPOWANIE PRZEDSĄDOWE
POSTĘPOWANIE
SĄDOWE I EGZEKUCYJNE
CZYSZCZENIE BILANSU
FORMY WSPÓŁPRACY
 
INFORMATOR
PROCEDURA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
PORADY
ZAKUP PORTFELA ARS S.A.
ALGORYTM ZADŁUŻENIA WZGLĘDEM ARS S.A.
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
NUMER KONTA BANKOWEGO
 
O FIRMIE
O FIRMIE
KONTAKT
 
Witamy!

Usługi prawne i finansowe

Przedsądowe dochodzenie należności
Na tym etapie dochodzenia należności, największe korzyści przynoszą szybkie i profesjonalne działania prawne, zarówno dla wierzyciela jak i dłużnika. Wczesne kontakty i działania bezpośrednie najczęściej powodują skuteczne zabezpieczenie majątku dłużnika. 

Windykacja bezpośrednia
Windykacja bezpośrednia stanowi efektywne wsparcie procesu dochodzenia należności. Wizyta w miejscu pracy lub w miejscu pobytu dłużnika - negocjacje bezpośrednie często prowadzą do podpisania uznania długu i harmonogramu spłat. Personalny kontakt z dłużnikiem ostatecznie dyscyplinuje do spłaty wierzytelności oraz uświadamia o konsekwencjach wynikających z odmowy spłaty zadłużenia.
Pozwala na ocenę i sporządzenie dokumentacji dotyczącej stanu majątkowego dłużnika.

Postępowanie sądowe
Postępowanie sądowe nie skutkuje zawsze wyegzekwowaniem należności, pozwala jednak na wszczęcie egzekucji komorniczej. Przerywa bieg  przedawnienia wierzytelności i pozwala rozstrzygnąć spory niemożliwe do rozwiązania drogą negocjacji.

Postępowanie egzekucyjne
Ustalanie adresu i majątku dłużnika na drodze administracyjnej (np. Biuro Ewidencji Ludności, Wydział Geodezji i Kartografii, Sąd Gospodarczy, Wydział Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, itp.)
Skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej - wskazanie majątku dłużnika.
Nadzorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego.

Mamy nadzieję, że będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa pytania na bezpośrednim spotkaniu. Pozwoli to pokazać inne zalety naszych produktów i metod, które z założenia charakteryzują się dużą elastycznością w zawieraniu umów. Jednocześnie możemy zapewnić, że koszty kształtują się na bardzo korzystnym poziomie. 

W przypadku zainteresowania Państwa naszą ofertą prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.