Strona główna Kontakt
USŁUGI INFORMATYCZNE
INFORMATYKA ŚLEDCZA
KAMPANIE LINKÓW SEM
POZYCJONOWANIE SEO
TESTY PENETRACYJNE
 
USŁUGI PRAWNE I FINANSOWE
POSTĘPOWANIE PRZEDSĄDOWE
POSTĘPOWANIE
SĄDOWE I EGZEKUCYJNE
CZYSZCZENIE BILANSU
FORMY WSPÓŁPRACY
 
INFORMATOR
PROCEDURA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
PORADY
ZAKUP PORTFELA ARS S.A.
ALGORYTM ZADŁUŻENIA WZGLĘDEM ARS S.A.
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
NUMER KONTA BANKOWEGO
 
O FIRMIE
O FIRMIE
KONTAKT
 
Witamy!
ZAKUP PORTFELA ARS S.A.

Niniejszym informujemy, iż w świetle przepisów kodeksu cywilnego (art. 509 k.c.), firma Comandy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, działając w oparciu o zawartą umowę cesji z dnia 20 maja 2005 r., nabyła wszelkie prawa do dochodzenia wierzytelności przysługujących Agencji Ratalnej Sprzedaży S.A. (w upadłości).

Dodatkowa podstawa prawna - przepis z Umowy Kredytowej (Zasady Kredytowania):

"Dane osobowe Kredytobiorcy mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi związane z działalnością Banku albo ARS S.A. na podstawie zawartych umów".