Strona główna Kontakt
USŁUGI INFORMATYCZNE
INFORMATYKA ŚLEDCZA
KAMPANIE LINKÓW SEM
POZYCJONOWANIE SEO
TESTY PENETRACYJNE
 
USŁUGI PRAWNE I FINANSOWE
POSTĘPOWANIE PRZEDSĄDOWE
POSTĘPOWANIE
SĄDOWE I EGZEKUCYJNE
CZYSZCZENIE BILANSU
FORMY WSPÓŁPRACY
 
INFORMATOR
PROCEDURA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
PORADY
ZAKUP PORTFELA ARS S.A.
ALGORYTM ZADŁUŻENIA WZGLĘDEM ARS S.A.
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
NUMER KONTA BANKOWEGO
 
O FIRMIE
O FIRMIE
KONTAKT
 
Witamy!
PROCEDURA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, iż dane osobowe zgromadzone w zbiorach Comandy Sp. z o.o., przetwarzane są jedynie w zakresie obsługi wierzytelności podmiotów ich dotyczących, oraz podlegają ochronie prawnej zgodnie z postanowieniami Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr: 101, poz. 926 ze zm.) - art. 32 ust. 1 pkt: 1-8 Ustawy.

Każdy pracownik Comandy Sp. z o.o. zobowiązany jest przestrzegać zapisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.
Każdy pracownik przetwarza dane osobowe tylko w zakresie udzielonego mu upoważnienia. Szerokość upoważnienia określa charakter wykonywanych zadań.
Każdy pracownik przestrzega zakazu wprowadzania do systemu komputerowego danych wrażliwych.
Każdy pracownik dba o odpowiedni poziom swojej wiedzy na temat ochrony danych osobowych.
Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników Comandy Sp. z o.o.