Strona główna Kontakt
USŁUGI INFORMATYCZNE
INFORMATYKA ŚLEDCZA
KAMPANIE LINKÓW SEM
POZYCJONOWANIE SEO
TESTY PENETRACYJNE
 
USŁUGI PRAWNE I FINANSOWE
POSTĘPOWANIE PRZEDSĄDOWE
POSTĘPOWANIE
SĄDOWE I EGZEKUCYJNE
CZYSZCZENIE BILANSU
FORMY WSPÓŁPRACY
 
INFORMATOR
PROCEDURA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
PORADY
ZAKUP PORTFELA ARS S.A.
ALGORYTM ZADŁUŻENIA WZGLĘDEM ARS S.A.
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
NUMER KONTA BANKOWEGO
 
O FIRMIE
O FIRMIE
KONTAKT
 
Witamy!
CZYSZCZENIE BILANSU

CZYSZCZENIE BILANSU
Oferujemy również usługę polegającą na zakupie wierzytelności trudnościągalnych (drobnych, po umorzeniach komorniczych, przedawnionych i innych) za niewielką cenę. Korzyści z transakcji to poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa
i urealnienie bilansu. Wyksięgowanie zaległych należności powodujący zminimalizowanie zobowiązań podatkowych.

UMOWA CESJI 
Przelew wierzytelności (cesja) - jest to umowa pomiędzy Państwem (cedentem)
a osobą trzecią (cesjonariuszem), czyli np. naszą firmą, w której to umowie przelewają Państwo przysługującą im do tej pory wierzytelność na podmiot kupujący. Przedmiotem przelewu może być każda wierzytelność pieniężna lub niepieniężna. Cesja jest bardzo skutecznym instrumentem, daje duże umocowanie w kontakcie z dłużnikiem. Przy  zakupie wierzytelności trudnościągalnych (drobnych, po umorzeniach komorniczych, przedawnionych i innych).